Yükselen Meslekler

Yükselen Meslekler

Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Sektörü: Bilişim teknolojileri; bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan bir alandır. Bilişim; bilgisayar teknolojileri ve işletme alanını bir araya getiren